Уявний путівник: Японія

З 9 листопада по 17 грудня 2017 року у Мистецькому арсеналі відбудеться виставка «Уявний путівник: Японія».

Ця виставка – це уявний путівник, укладений суб’єктивний результат, описи і примітки, що були укладені внаслідок уявної подорожі образами Японії. Путівник – це організовані знання, досвід та емоції, простір і місця, враження та роздуми. «Читання» путівника, його відкриття і проживання – своєрідний гід в уяву іншого, його деконструкція, розуміння, відкриття іншого в собі.

Пропонований уявний путівник проводить через вісім місць, понять, які можуть слугувати різними оптиками для розгляду та пізнання: Порожнеча, Острів, Сад, Форма, Бакемоно, До, Пори року та Мейсьо. Кожне з понять розкриватиметься за допомогою творів традиційних та нових технологічних мистецтв, зображень, предметів, текстів, поезії, коментарів та приміток.

Путівник не претендує на повну вичерпність.

 

“Коли відправляєшся в невелику подорож, – все одно куди, – усі відчуття неначе пробуджуються знову».
Йосіда Кенко (Кенко-хосі)

 

Частиною підготовки виставки стало дослідження колекцій японського мистецтва в українських державних музеях та бібліотеках (Київ, Львів, Одеса, Полтава), приватних збірках, та їхньої історії, яка також стане одним із шарів розповіді, яка розкриватиме для відвідувачів виставки один із важливих шляхів комунікації з Японією – проникнення японських творів мистецтва до України. Водночас, було здійснено дослідження сучасного японського технологічного мистецтва, твори представників якого будуть представлені у експозиції.

______________________________________

Ідентичність японців пов’язана з поняттями «Острів» і «Сад», які буде передано різними видами мистецтва (від японського саду та класичного мистецтва та європейських творів картографічного мистецтва з музейних та бібліотечних зібрань  до сучасного).

Шлях як філософське поняття в широкому сенсі, він означає праксис, один з основоположних термінів японської філософії та культури, на виставці буде представлено декілька шляхів, практик японської культури (Шлях воїна, Шлях чаю, Шлях квітки, образи батьківської шанобливості)

Поняття форма універсальне, але саме в японській культурі ставлення до форми, предметного світу, світу письма, форми будь-якої практики особливе, адже форма відповідає за гармонізацію видимого світу та універсуму, кожна найнепомітніша деталь значима. Об’єкти традиційного японського мистецтва (кераміка, тканина) частково будуть репрезентувати це поняття.

Концепція відомих місць – мейсьо, мистецтво мейсьо-е та розповідь про поезію як важливу і невід’ємну частини японської культури.

Розуміння пір року, їхнього коловороту і винятковості як особливої цінності притаманне японській культурі усіх періодів, присутнє в практиках повсякденності, які є невіддільні від мистецьких практик і складають одне ціле. «Кожна зміна пір року розбурхує почуття людини. Чарівний смуток речей найкраще відчувається восени» (Кенко-хосі)