Театральна лабораторіяЛабораторії

Театральна лабораторія

“There is no formula to the way we make theatre… It starts with an itch, a need, an instinct… We gaze at books and films, sketch and begin to form a concept; an environment in which the story can live, in which the actors can play. This physical world holds meaning and narrative, it is as much a story telling tool as the written word.”

“Нема сталої формули для створення  театру. Все починається з муляння, потреби, інстинкту… Ми споглядаємо книжки та фільми, робимо замальовки та починаємо формувати концепт; середовище, в якому історія може існувати, в якій можуть грати актори. Цей фізичний світ має зміст, так і само як і наратив, це засіб розповіді як і написане слово.”

Emma Rice. Художній керівник шекспірівсього театру “Globe”

Театр – це спосіб мислити неформатно, це творчий захищений простір, де можна мислити вільно.

Театр 21 століття – це театр взаємодії і активного втручання в реалії життя, осмислення фактів і формування перспектив, театр, який співзвучний з ритмом сучасного суспільства. Сама парадигматика театру як чистої форми істотно змінилася під впливом сучасного візуального мистецтва, філософських дискурсів, цифрових технологій та мас-медіа. Інтердисциплінарний підхід дав поштовх до розвитку драматургії змішаних театральних форм, зокрема важко переоцінити вплив performing arts на розвиток пост модерністського або, так званого, постдраматичного театру, а також активної взаємодії театру з антропологією, психологією, соціологією та філософією як суміжними дисциплінами.

Театральна Лабораторія Мистецького арсеналу “Другий поверх” створює новий перформативний простір, необмежений традиційною театральною сценою та формою. Та будує платформу для театру 21 століття. На відміну від репертуарних театрів, багатопрофільний простір Мистецького Арсеналу дозволяє реалізовувати інноваційні творчі проекти, що не мають аналогів у культурному просторі України.

Театральна лабораторія є міждисциплінарним простором, який об’єднує теорію і практику сучасного театру. В суспільстві нових технологій і швидких змін актуальний театр, як жива мистецька форма, невтомно шукає нові форми виразу для взаємодії з оточуючим світом. Провідні театральні практики впевнено експериментують з гібридними формами, являючи собою колаж мистецтв, технологій, медійних елементів. Естетика сучасних театральних форм здебільшого формується цифровою культурою, що змінила наше сприйняття світу. Нова драматургія також розвивається за рамками театральної сцени і традиційного театрального простору і відходить від догматики тексту, беручи до уваги фізичність театральної форми і важливість усіх елементів сценічної мови. Опираючись на світовий досвід, Театральна Лабораторія покликана оперувати в контексті дискурсів сучасного театру та стимулювати активний творчий пошук у творенні нових форм.

В першу чергу це нетрадиційні методики для створення театральних постановок і сценаріїв, більш відкритий, експериментальний творчий процес, колаборативний підхід (devised) до напрацювання матеріалу. Наприклад, ідея вистави може відштовхуватися від теми, проблематики, образу, музичного твору, поставки не обов’язково потребують драматичному тексту, сценарій може створюватися у процесі репетицій і спільно з усіма учасниками проекту. Зазначені методики вимагають володіння всіма елементами акторської гри, впровадження і вивчення різноманітних практик акторської школи. Важливим елементом є робота з простором, відмінним від традиційної сцени, сценографією, візуальними елементами вистави, робота з мізансценою. На сьогоднішній день є зацікавленість у літературних текстах, їх інтерпретації і дослідження через драматургію театру. Пошук нових форм та інтерактивної взаємодії з глядачем, поєднання різноманітних мистецьких форм, сучасних технологій, наукових та гуманітарних дисциплін з перформативною практикою є пріорітетним напрямком Театральної Лабораторії.

Об’єднавши ці актуальні напрямки, Театральна Лабораторія також буде співпрацювати з іншими лабораторіями Мистецького Арсеналу, вибудовуючи взаємодію театру з іншими дисциплінами, що є важливим аспектом філософії театру сьогодення. В перспективі планується створення функціонального перформативного простору з мобільними елементами сцени та медіа лабораторії для експериментальної роботи з новими технологіями, проведення театральних фестивалів.

Цілі лабораторії:

  1. змінити парадигматику театру та поняття театру як виключно драматичної форми,
  2. вивести театр з форматного середовища,
  3. стимулювати креативний розвиток дисципліни у новому напрямку,
  4. розвинути творчий потенціал українського театру,
  5. ознайомити глядача з ширшим культурним простором та з цікавими роботами іноземних та український колег,
  6. розкривати звичні тему під незвичним кутом,
  7. синтезувати в театрі такі дисципліни, як філософія, психологія, культурологія, історія на інші науки. 

Види діяльності:  

театральна, яка налічує такі формати: імерсивний театр; дійства у site-specific форматі; ігрова драматургія; променадні вистави; документальні вистави; фестивалі.

освітня – основні проекти, які формують програму лабораторії, будуть супроводжуватися навчальними програмами, майстер-класами та лекціями. 

Театральна оабораторія Мистецького арсеналу наразі не працює. З попередніми проектами лабораторії можна ознайомитися на цій сторінці.

Проекти