ВЕЛИКЕ І ВЕЛИЧНЕВиставки

ВЕЛИКЕ І ВЕЛИЧНЕ

Мистецький Арсенал
вул. Лаврська, 10-12
Київ, Київська область 01010

1000 творів українського мистецтва із колекцій 35 провідних музеїв Укра­їни було презентовано в рамках Всеукраїнської мистецької виставки ВЕЛИ­КЕ І ВЕЛИЧНЕ у Мистецькому Арсеналі з 26 липня по 22 вересня 2013 року. Про­ект ВЕЛИКЕ І ВЕЛИЧНЕ став центральною мистецькою подією офіційної програми відзначення 1025-річчя Хрещення Київської Русі та крізь призму мистецтва проде­монстрував цивілізаційний вплив християнства на розвиток культури в Україні. Найяскравіші сторінки історії українського мистецтва від найдав­ніших часів до сьогодення і окреслив сам шлях формування української ідентичнос­ті. Вагомими завданнями виставки є пробудження історичної та культурної пам’яті українців, зміцнення відчуття спільності цивілізаційного досвіду та єдності історичних засад і світоглядних орієнтирів, усвідомлення причетності кожно­го до видатних сторінок минулого, а відтак і відповідальності за творення сьогодення.

Експозиція охоплювала історичний період тривалістю понад п’ятнадцять тисячоліть — від доби палеоліту до сецесії, модернізму та постмодерніз­му. Найцінніші артефакти із зібрань 35 музеїв України вперше зустрілися в од­ному часі й просторі. Проект такого експозиційного обсягу, масштабів міжін­ституційної співпраці та широти географії — безпрецедентне явище в історії Незалежної України. Сакральне мистецтво було представлено на виставці шедеврами різних епох. Також було представлено найдавніші на території України, зро­блені з кісток мамонта, музичні інструменти з Мізинської стоянки на Чернігівщині, вік яких сягає 14 тисяч років, одну із найбільших археологічних сенсацій ХХ століття — унікальне золоте вбрання знатної скіф’янки з Рижанівського кургана на Черкащині, а також знайдені у 2008 році на території Херсонеса античні фрески кінця ІІ — початку ІІІ ст. н. е. Твори портретиста часів Катерини ІІ, українця Володимира Боровиковського (Пол­тавський художній музей імені М. Ярошенка); сакрального монументаліста Миколи Ге, роботи якого зберігаються навіть у паризькому музеї д’Орсе (з колекції Харківсько­го художнього музею); передвижника, майстра жанрової картини та співця україн­ського побуту Миколи Пимоненка, чиї роботи ще за життя художника купував Лувр; академіка Петербурзької Академії мистецтв, співавтора розписів Володимирського собору в Києві й володаря титулу найкращого рисувальника Рима Вільгельма Котар­бінського (з колекції Сумського обласного художнього музею ім. Н. Онацького) до ве­личних постатей народного мистецтва — Марії Приймаченко і Ганни Собачко-Шостак (Національний музей народного декоративного мистецтва) та всесвітньо знаних ге­ніїв, які творили саме на українській землі, — Олександри Екстер та Казимира Мале­вича (Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, Історико-художній музей села Пархомівка Краснокутського р-ну Харківської обл.).

Виставка “Велике і Величне” показала продовження тисячолітніх мистецьких тради­цій у роботах сучасних художників — Анатолія Криволапа, Тиберія Сільваші, Віктора Сидоренка, Миколи Малишка, Миколи Маценка, Олександра Сухоліта та інших. У низ­ці спецпроектів, що реалізуються молодими художниками в режимі work-in-progress, можна було простежити безпосередній зв’язок з іконографічними формами й наративни­ми схемами, із засобами, котрі побутували в сакральному мистецтві (стінопис, вітраж) та з релігійними образами: Роман Мінін у вітражах із серії “Світло шахтаря” замикає жанрові картинки з життя сучасників у міфологізований та схематизований простір фрагментів-клейм житійної ікони, Степан Рябченко поєднав естетику неонової ре­клами із сакральним сюжетом руки, що благословляє, а великі темні силуети з про­екту “На пам’ять” Гамлета Зіньківського перегукувались з величними постатями фресок у давньоруських соборах.

 

Проект ініційовано та організовано Мистецьким Арсеналом за сприяння Міністер­ства культури України.

Команда

 • Музеї:

  Національний художній музей України


  Національний музей у Львові ім. Андрея Шептицького


  Національний музей історії України


  Львівська національна галерея мистецтв ім. Бориса Возницького


  Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник


  Національний заповідник "Херсонес Таврійський"


  Національний заповідник "Софія Київська"


  Національний музей українського декоративного мистецтва


  Національний центр народної культури "Музей Івана Гончара"


  Національний архітектурно-історичний заповідник "Чернігів стародавній"


  Волинський обласний краєзнавчий музей


  Музей Волинської ікони

  Горлівський художній музей


  Музей "Дрогобиччина"


  Дніпропетровський обласний художній музей


  Донецький обласний художній музей


  Євпаторійський краєзнавчий музей


  Музей історії релігії (Львів)


  Львівський історичний музей


  Музей театрального, музичного та кіномистецтва України


  Музей історії міста Києва


  Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського


  Одеський обласний художній музей


  Пархомівський історико-художній музей


  Полтавський краєзнавчий музей


  Полтавський художній музей ім. Миколи Ярошенка


  Сумський художній музей ім. Никанора Онацького


  Харківський обласний художній музей


  Хмельницький обласний художній музей


  Херсонський обласний краєзнавчий музей


  Червоноградський музей історії релігії


  Чернігівський історичний музей ім. В. В. Тарновського


  Чернігівський обласний художній музей ім. Г. П. Ґалаґана


  Інститут археології НАН України

 • Приватні колекції:

  Ігоря Воронова (Київ)

  Ігоря Диченка (Київ)

  Тараса Максим’юка (Одеса)

  Дмитра Горбачова (Київ)

  Родина Новаківських (Львів)

  Родини Лисиків (Львів)

 • Художники:

  Назар Білик

  Анатолій Ганкевич

  Олександр Гнилицький

  Гамлет Зіньківський

  Анатолій Криволап

  Микола Малишко

  Микола Маценко

  Роман Мінін

  Олександр Ройтбурд

  Вінні Реунов

  Степан Рябченко

  Віктор Сидоренко

  Тиберій Сільваші

  Марина Скугарєва

  Олександр Сухоліт

  Олег Тістол

  Василь Цаголов


Архів