Видавничий дім «Стилос»Про Нас

Видавничий дім «Стилос»

Видання наукової та науково-популярної літератури. Тематика – історія, археологія, етнологія, мистецтвознавство, а також військові й технічні науки. Наукове редагування текстів. Робота з таблицями, схемами, формулами, кресленнями, ілюстраціями.