Видавничий дім «Києво-Могилянська академія»Про Нас

Видавничий дім «Києво-Могилянська академія»

Видання наукової, науково-популярної літератури, підручників, навчальних посібників для вищої школи, надання поліграфічних послуг