Фестиваль молодих українських художників

 

У Мистецькому арсеналі з 28 вересня до 29 жовтня 2017 відбудеться Фестиваль молодих українських художників

Засновником Фестивалю молодих українських художників є Міністерство культури України. 2017 року його організаторами визначено Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал» та Національний художній музей України. Фестиваль відбуватиметься у форматі бієнале що два роки на базі різних українських інституцій культури.

Євген Нищук, Міністр культури України:

«Хочу підкреслити, що Міністерство культури не просто співфінансує, а й виступає засновником масштабного фестивалю-бієнале сучасного мистецтва. Адже ми прагнемо не тільки підтримати молодих талановитих митців, а й бути інститутом, який сприяє розвитку сучасної культури, – зокрема й актуального мистецтва, – в Україні, допомагає розширити його аудиторію».

Олеся Островська-Люта, генеральний директор НКММК «Мистецький арсенал»:

«Мистецький арсенал прагне бути платформою розвитку сучасного мистецтва. Тому для нас важливо дати перший поштовх новому всеукраїнському проекту, який не лише представляє молоде українське мистецтво, а й розвиває інституції культури, долучаючи їх до роботи над великим, важливим проектом, дає можливості для професійної реалізації молодим кураторам. Фестиваль молодого мистецтва власне є таким проектом, і ми раді стати локомотивом і для проекту, і – що важливіше – для молодої кураторської сцени. Для Арсеналу це дуже органічно поєднується з розвитком Лабораторії сучасного мистецтва, яка почне свої перші кроки, зокрема, й у взаємодії з Фестивалем».

Юлія Литвинець, генеральний директор Національного художнього музею України:

«Національний художній музей України за свою більш ніж сторічну історію завжди підтримував, співпрацював з молодими художниками, які потім ставали класиками сучасного українського та світового мистецтва. Ми активно підтримуємо актуальні художні практики, як внесок в майбутній музей сучасного мистецтва».

Програма Фестивалю 2017 року складатиметься з конкурсних робіт молодих українських художників, відбір яких здійснюють кураторки Фестивалю Лізавета Герман, Марія Ланько і Катерина Філюк на основі поданих на конкурс заявок.

До участі у фестивалі запрошуються українські художники віком до 35 років з роботами, що відповідають запропонованій кураторками темі конкурсного відбору – “Сьогодні, що так і не настало”. Міркуючи над майбутньою виставкою, кураторки звертаються до категорій змін і плинності, які характеризують усе більше явищ сучасності – розмиття топографічних кордонів, хиткість національних держав, мінливість ідентичностей, зникнення меж між приватним і публічним. На думку кураторок, відбулися і зсуви в розумінні категорій часу й історії, а концептуальні й часові межі розуміння минулого, теперішнього й майбутнього нині є взаємозамінними. Кураторська група пропонує художникам поміркувати про моделі альтернативного сьогодення та відрефлексувати їх у власних практиках.

“Світу, яким ми його знали, не існує, а вже завтра не існуватиме того світу, який ми вдаємо, що знаємо сьогодні.   Тонкі лінії, які розділяли гомогенний час на минуле, теперішнє та майбутнє, виявляються розмитими. Теперішнє твориться водночас майбутнім, як результат превентивних політик, та минулим – постмодерністське, посткомуністичне, постісторичне, пост-Інтернет, але так само і творить їх через переписування історії та візіонерські місії. З розквітом гібридних воєн та майже неконтрольованою міграцією пливуть кордони. Національні держави пульсують ніби живі й уразливі організми, що втратили статичність. А з усе бурхливішим розквітом комунікаційних технологій втрачається одна з фундаментальних засад суспільства в його вестернізованій моделі, а саме – розмежування публічної та приватної сфер. Розмитими стають ідентичності, які тепер змінюються залежно від обставин, суб’єктивних причин або з метою пристосування до нового контексту.

У цьому “плинному” сьогоденні стає дедалі складніше бути сучасним. Джоржо Агамбен визначає сучасність як космічну темряву, що є нічим іншим як світлом від далеких галактик, яке не досягає землі, адже швидкість їхнього віддалення значно більша за швидкість світла. І сучасне мистецтво у його дослідницькому, експериментальному та візіонерському каноні видається тією практикою, яка ладна сягати світла у цій темряві, реалізуючи моделі теперішнього, що так і не настало”, – зазначають Лізавета Герман, Марія Ланько та Катерина Філюк.

До розгляду приймаються заявки від художників та колективів із готовими роботами або такими, що перебувають на різних етапах розробки, виконаних у будь-яких видах художньої діяльності: відео, графічні техніки, живопис, звук, ленд-арт, перформативні практики, проекти для публічного простору, текст, скульптура, фотографія, різні види цифрового/new media мистецтва, а також інші жанри, форми та способи художнього виробництва на межі кількох категорій та поза ними.

До розгляду також приймаються проекти процесуального, документального, освітнього, позавиставкового характеру або орієнтовані на взаємодію з позамистецькими спільнотами від постійних або тимчасових формацій художників, дослідників, кураторів та практиків різних професій.

Відібрані проекти можуть бути завершеними на момент відкриття або втілюватися як work-in-progress протягом усієї виставки у форматі відкритої майстерні, воркшопу або тривалих у часі акцій.

Прийом заявок на участь у Фестивалі молодих українських художників завершився 25 червня 2017 року.

Ознайомитися з ПОЛОЖЕННЯМ Фестивалю.