Presentation of Astrophysics for Those Who Value Time

May 22 2018

2nd floor. The Kunsht popular science magazine program.. Учасники: Andriy Muzychenko, Ivan Yakovyna, Heorhiy Kovalchuk, Denys Pilash. Модератори: Yevheniy Piletskiy

Comments Off on Presentation of Astrophysics for Those Who Value Time

Comments are closed at this time.

YouTube video