Premier screening and discussion of Yevhen Hutsalo documentary

May 22 2018

2nd floor.. Учасники: Lesia Voronyna, Andriy Hutsalo, Vasyl Viter, Yuriy Shcherbak, Mykhailo Slaboshpytskiy, Pylyp Illenko. Організатори: VIATEL studio

Comments Off on Premier screening and discussion of Yevhen Hutsalo documentary

Comments are closed at this time.

YouTube video