Brave New World poetry reading

May 22 2018

. Учасники: Korobchuk, Bohdan-Oleh Horobchuk, Ella Yevtushenko, Oleksandr Mymruk, Natalia Belchenko, Oleh Ko-tsarev, Yulia Stakhivska, Zaza Paulishvili, Oksana Hadzhiy, Lesyk Panasiuk, Natalia Matolinets, Polina Hor-lach, Andriy Bezuhlov, Rostyslav Kuzyk, Roman Korzhyk, Olesia Novyk, Yanina Dyiak, Pol Shchepan, Vo-lodymyr Kaufman, Oleksandr Panteliak, Anna Yutchenko. Модератори: Maria Kravchenko, Artemiy Kalinin, Olha Kalinina. Організатори: LitHUp, hrAn

Comments Off on Brave New World poetry reading

Comments are closed at this time.

YouTube video