Book Art Wednesday showcase

May 22 2018

2nd floor. Platform for Cultural Initiatives.. Учасники: Dima Krasnyi, Yevhen Yakshyn, Yevhen Minko, Valeriy Miloserdov, Oleksandr Manukians, Yaryna Sayenko, Alina Hayeva, Olha Lisovska, Sasha Kovalenko. Організатори: IZOLYATSIA

Comments Off on Book Art Wednesday showcase

Comments are closed at this time.

YouTube video